Kimono

Kimono Arawaza Onyx Zero Gravity WKF
9 990
9 990
10 490
10 490
10 990
10 990
11 490
11 490
11 990
11 990
12 490
Buy
Kimono Arawaza Lightweight WKF
1 790
1 790
1 790
1 790
1 990
1 990
Buy
Kimono Arawaza Crystal WKF
9 490
9 490
9 990
9 990
10 490
10 490
10 990
10 990
11 490
11 490
11 990
Buy
Kimono Arawaza Amber Evolution WKF
10 490
10 490
10 990
10 990
11 490
11 490
11 990
11 990
12 490
12 490
12 990
Buy
Kimono Arawaza Kata Deluxe WKF
4 990
4 990
4 990
4 990
4 990
4 990
4 990
4 990
4 990
4 990
4 990
4 990
Buy
Kimono Arawaza Onyx Air WKF
10 490
10 490
10 990
10 990
11 490
11 490
11 990
11 990
12 490
12 490
Buy
Kimono Arawaza Kumite Deluxe WKF
3 790
3 790
3 790
3 790
3 990
3 990
3 990
3 990
4 490
4 490
4 490
4 490
Buy